Orkidéer

Sankt Pers nycklar

Vetenskapligt namn: Orchis mascula

Blommar mellan vecka 16 och 24.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Allmän

Mycket vanlig i öppna, torra miljöer, såsom ängshavretorrängar och kalkhälltallskogar, men den växer även på frisk ängsmark och i halvskugga i ljusa ek- och avenbokskogar. Blommar tidigast av av alla orkidéer. 

Källa: Ölands och Gotlands växtvärld (Ekstam m fl)

Alla Sveriges orkidéer är fridlysta

Sankt Pers nycklar hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO