Störlinge sjömarker

Växtlokal

I boken En guide till Ölands växtvärld från Ölands Botaniska Förening beskrivs sjömarkerna norr om Störlinge bodar som en intressant växtlokal.

Naturtyper som finns här är torräng, friskäng, fuktäng, havsstrandäng samt grunda sand- och lerbottnar.

Speciella arter som förekommer är majviva, honungsblomster och kotula. Bästa säsong är maj-juli.

Växtplatserna för olika arter kan du se på denna karta:

 

Orkidélokal

Störlinge sjömarker är också fina marker för orkidéer. Här finns t ex honungsblomster, Sankt Pers nycklar, johannesnycklar, tvåblad, krutbrännare och ängsnycklar.

Källa: Ölands Botaniska Förening

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO