Klovstenskärr

Orkidélokal

Detta är en orkidélokal av hög dignitet. Här finns vaxnycklar, blodnycklar, flugblomster, johannesnycklar, Sankt Pers nycklar samt en ovanlig form av ängsnycklar med blekgul grundfärg i centrum av blommans läpp. Denna finns endast i de nordliga socknarna samt på Gotland. I juli blommar brudsporre och kärrknipprot. I näraliggande lokal (Horns mosse) finns honungsblomster och ängsnattviol.

 

Växtlokal 

Klovstenskärr är ett rikkärr med omgivande kalkfuktäng. Här finns rikligt med orkidéer (se ovan). Bör besökas från slutet av maj till slutet av juli. 

I boken En guide till Ölands växtvärld från Ölands Botaniska Förening finns en karta med olika växtlokaler utmärkta.

Du kan se dessa på denna karta:

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO