Orkidéer

Flugblomster

Vetenskapligt namn: Ophrys insectifera

Blommar mellan vecka 20 och 26.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Mindre allmän

Flugblomster är mindre vanlig. Den växer på kalkrika fuktängar.

Alla Sveriges orkidéer är fridlysta

ARTFAKTA

 

Flugblomster hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO