Orkidéer

Honungsblomster

Vetenskapligt namn: Herminium monorchis

Blommar mellan vecka 22 och 30.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Mindre allmän

Arten trivs i friska erller fuktiga, kalkrika betesmarker med kortvuxen vegetation.

Källa: Ölands och Gotlands växtvärld (Ekstam m fl)

Alla Sveriges orkidéer är fridlysta

Honungsblomster hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO