Orkidéer

Honungsblomster

Vetenskapligt namn: Herminium monorchis

Blommar mellan vecka 22 och 30.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Mindre allmän

Arten trivs i friska erller fuktiga, kalkrika betesmarker med kortvuxen vegetation.

Alla Sveriges orkidéer är fridlysta

Artfakta

Blomning på Öland enligt Artportalen

 

Honungsblomster hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO