Orkidéer

Vaxnycklar

Vetenskapligt namn: Dactylorhiza incarnata var. ochroleuca

Blommar mellan vecka 21 och 27.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Mindre allmän

Vaxnycklar växer mindre allmänt i kalkkärr. Det är en nära släkting till ängsnycklar och blodnycklar (alla tre är varieteter inom samma art).

Alla Sveriges orkidéer är fridlysta

Vaxnycklar hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO