Södra Greda löväng

En av de finaste lövängarna

I Södra Greda löväng en försommardag bjuds man på det allra bästa en löväng på Öland kan erbjuda. I trädens lummiga grönska sjunger halsbandsflugsnapparen tillsammans med lövsångare och trädpiplärkor. Följer man den markerade strövstigen ut genom ängen möts man av en blomsterprakt som överväldigar.

Öppna reservatskartan i fullt format i desktop

 

VÄXTLOKAL

I ängens västra del trivs orkidéer som Adam och Eva och göknycklar men även gullviva, fårsvingel, solvända, backtimjan, gulmåra och axveronika. Öster om strandvallen blir markerna fuktigare och här växer bl.a. majviva, brunört, krissla och blåtåtel. 

I boken En guide till Ölands växtvärld från Ölands Botaniska Förening finns en utförlig beskrivning av typiska arter vid Södra Greda löväng.

Naturtyper: Trädbärande slåtteräng, lövskog, strandvall med torräng, kalkfuktäng.

Speciella arter: Hålnunneört på en av sina nordligaste lokaler på Öland samt desmeknopp, trubbstarr, korskovall, Adam och Eva.

 

Hålnunneört Foto: Stefan Svenaeus

Hålnunneört

 

Korskovall Foto: Stefan Svenaeus

Korskovall

 

Adam och Eva Foto: Stefan Svenaeus

Adam och Eva

 

Säsong: Hela växtsäsongen, men den vackraste blomningen är från mitten av april till slutet av maj.

Orkidélokal

Här finns många orkidéer såsom Adam och Eva, göknycklar, Sankt Pers nycklar och krutbrännare.

Här kan du se en karta med de intressantaste växtlokalerna:

 

SÄLLSYNTA SVAMPAR

På flera av ekarna växer sällsynta svampar som tickorna blekticka, oxtungsvamp och saffransticka. Andra sällsynta svampar i ängen är kalkrödling, vintråding och brunluddig roting.

GAMMAL BEBYGGELSE

I lövängens norra del finns en mindre byggnad som kallas fårhuset. Byggnaden fanns här redan i början av 1800-talet och har främst nyttjats som förvaringplats för redskap och seldon. Troligen också som skydd vid arbetet ute på åker och äng. I Södra Gredas sjömarker finns lämningar av en omfattande järnåldersbebyggelse. Sjömarkerna har erbjudit ett gott bete samtidigt som fiske och jakt varit en viktig del i försörjningen.

FAKTA OM RESERVATET

Naturreservatets storlek: 3 ha, beslutsår: 1962. Syfte: att bevara en typisk löväng och dess flora, samt åsbildningen i ängen. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

FÅGELLOKAL

Här sjunger om våren sångare i mängder, liksom häckande rosenfink och halsbandsflugsnappare. Har man tur kan man få höra sommargylling.

Källa: Ölands fågellokaler (Ölands Ornitologiska Förening)

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO