Ismantorps borg

En stor fornborg

I Mittlandsskogen på gränsen mellan fem socknar ligger en av Ölands större fornborgar. Borgen har en diameter av 127 m och en höjd av 2,5 m. Ringmuren är uppbyggd i skalmursteknik med nio portar. I borgen finns 88 husgrunder, byggda radiellt från muren. Husgrunderna syns fortfarande tydligt, vilket skiljer den från många andra borgar där den inre delen blivit uppodlad. Få fynd har gjorts i borgen, vilket tyder på att man inte bott här längre perioder. Vid en undersökning i början av 2000-talet gjordes ett fåtal fynd, bl.a. ett dräktspänne i järn och en pilspets. Föremålen daterar borgens användning till mellan 200-600 e.Kr. Ett silvermynt, troligen arabiskt, visar också att borgen åtminstone haft besök under vikingatiden. 

Mittlandsleden passerar Ismantorps borg och binder den smman med bl a Rönnerums fornby och Gråborg.

Sommartid finns ett litet café som är öppet ibland.

Växtlokal

Vid Ismantorps borg har man goda möjligheter att hitta många av Ölands speciella växter. I boken En guide till Ölands växtvärld från Ölands Botaniska förening beskrivs den här lokalen.

Naturtyper som förekommer är lövskog med hassel, betade kalkrika torrängar och fuktängar.

Speciella arter är vresalm, flockarun, silvermartorn och "ädla" maskrosor

I denna karta kan du se var växterna finns vid Ismantorps borg:

Orkidélokal

Markerna vid borgen är fina orkidémarker. Här finns t ex nästrot, vit skogslilja, johannesnycklar, Sankt Pers nycklar, flugblomster, kärrknipprot, brudsporre och skogsnattviol.

Flugblomster Foto: Stefan Svenaeus

Flugblomster

Fågellokal

Fågelsången en vårmorgon i Mittlandsskogen runt borgen är mäktig. Promenera på stigarna runt borgen och njut av sången av t ex svarthätta, grönsångare och gärdsmyg. Här hittar du också stenknäck. Om du har tur kan du få höra sommargylling, lundsångare eller mindre flugsnappare.

Gärdsmyg Foto: Stefan Svenaeus

Gärdsmyg

Ormvråkar kretsar över skogen och morkullor stöts upp. I kärren runt borgen finns en sällsynt häckfågel på Öland: skogssnäppan. Bivråk häckar i området. På hösten kan du träffa på ett litet gäng stjärtmesar.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO