Ottenby gravfält

Ölands största gravfält

Norr om Ottenby kungsgård ligger ett av Ölands största gravfält på västra landborgen med vacker utsikt mot Kalmarsund. Det innehåller 275 synliga fornlämningar, högar, stensättningar, treuddar, kantställda stenar och resta stenar. Gravarna härstammar från sen vikingatid (900-talet).

Söder om kungsgården finns ytterligare gravfält: Kungsstenarna

Källa: Ulf Erik Hagberg, Med arkeologen Sverige runt.

 

Växtlokal

Naturtyper: Strandnära, betade torrängar på sand och grus med delvis kalkpåverkad flora.

Speciella arter: Dansk skörbjuggsört, filthårig ölandssolvända, sandmaskrosor, pommersk vårlök

Här finns en karta över växtlokalerna i "En guide till Ölands växtvärld" (Ölands Botaniska Förening):

 

Orkidélokal

På Ottenby gravfält växer bl a orkidéerna Sankt Pers nycklar och krutbrännare.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO