Dröstorps alvar

ETT VARIERAT ALVAR

Det här är en spännande del av Stora Alvaret med varierande miljöer. Alla typer av alvarets växtmiljöer finns i området och det ger en rik flora och fauna. Här finns också intressanta geologiska formationer och en mängd fornminnen. Mellan torrängar, grusalvar och hällmarker breder våtmarker ut sig från höst till vår. Det är stor kontrast mot den torra sommaren då de flesta bäckar och vätar torkat ut.

Dröstorps mosse i västra delen är en av alvarets större sjöar och här finns det nästan alltid vatten kvar, liksom i de kristallklara källorna som porlar upp på flera ställen i området. På fuktängarna runt mossen spelar tofsvipor och enkelbeckasiner. Över själva mossen kan svarttärnor ses när de jagar trollsländor.

ÖDEBY OCH FORNLÄMNINGAR

Intill mossen ligger Dröstorps ödeby. Här kan man vandra bland de gamla husgrunderna mitt ute på Stora Alvaret.

Dröstorps ödeby Foto: Stefan Svenaeus

Dröstorps ödeby

Intressanta fornlämningar finns i form av bronsåldersröset Torrör och alvarets enda runsten Björnflisan. Invid Torrör ligger en källa där vatten rinner ut från kalkstensbranten.

Torrör Foto: Stefan Svenaeus

Torrör

INTRESSANT FLORA OCH FAUNA

Från Torrör till Ekelunda stäcker sig ett av alvarets mest speciella områden med torra grus- och hällmarker. I de djupa sprickorna i kalkhällen slår hasseln rot och bildar små lundar. I den vindskyddade miljön blir kalkstenen snabbt uppvärmd av solen och här trivs hasselsnoken som är vår ovanligaste orm. Den sydeuropeiska busken gulkornill blommar i skydd av hasselbuskarna i juni och dess gula färg lyser intensivt mot de karga hällarna.

Att promenera från Skarpa Alby längs den slingrande alvarvägen ut mot Dröstorps ödeby i maj när St Pers nycklar, Adam och Eva och mandelblommor står i blom och sånglärkans drillande ljuder över det både ödsliga och sköna landskapet är en sällsam upplevelse. Väster om Skarpa Alby är landskapet flackt, längre västerut höjer sig terrängen upp mot ett system av kalkstensklintar och terasser.

GEOLOGI

Även gelogiskt är området intressant. Främst i den centrala delen finns rikligt med karst (öppna sprickor i kalkhällen), källor, terasser och uppfrysningsmarker. En fin karst är Ekelunda hasselkarst. Ett par doliner (infallna grottbildningar) förekommer och den mest kända är Prästgropen. Det är en 2-3 meter djup cirkelformad grop med en diameter på 40 meter. Sitt namn har den fått efter en gammal sägen om att prästen gömde sina församlingsbor här under orostider på 1600-talet. I dag är det i stället en perfekt plats för den som vill njuta av sin matsäck i lä på det vindpinade alvaret.

Prästgropen Foto: Stefan Svenaeus

Prästgropen

FAKTA OM RESERVATET

Storlek: 912 ha. Beslutsår: 1998 Syfte: att bevara det unika betesberoende alvarlandskapet med sin speciella flora och fauna, synliggöra kulturlämningar samt ge allmänheten möjlighet att uppleva värdena. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden Natura 2000.

Öppna reservatskartan i fullt format i desktop

HITTA HIT

Parkering och information finns i Skarpa Alby. Parkeringen ligger ca 250 m efter den skarpa kurvan på bygatan. Ölandsleden (en cykelled) går över alvaret mellan Skarpa Alby och Ekelundavägen. Efter att du parkerat i Skarpa Alby kan du vandra på Dröstorpsleden och sedan komma tillbaka till parkeringen. 

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Här kan du se reservatet i Lantmäteriets karta

På Dröstorps alvar finns även de omtalade guldfiskarna i en damm.

VÄXTLOKAL

Dröstorps alvar visar upp fina växtmiljöer. Speciella arter är gulkronill, gotlandssolvända och timjansnyltrot. Naturtyper: Betade kalkrika torrängar, grusalvar, karst, kalkstensplatåer och kalkfuktängar.

Gotlandssolvända Foto: Stefan Svenaeus

Gotlandssolvända

Gulkronill Foto: Stefan Svenaeus

Gulkronill

Timjansnyltrot Foto: Stefan Svenaeus

Timjansnyltrot

Här finns en karta över växtlokaler som presenteras i "En guide till Ölands växtvärld" (Ölands Botaniska Förening).

ORKIDÉLOKAL

Dröstorps alvar är fina orkidémarker. Här finns krutbrännare, St Pers nycklar,Adam och Eva, grönvit nattviol, flugblomster och honungsblomster

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO