Vickleby alvar

Naturreservat på Stora alvaret

På Vickleby alvar kan du uppleva Ölands orkidéprakt i maj. Några kilometer ut på Vickleby alvar finns den märkliga Resmozonen, en kraftigt vattenförande sprickzon som mynnar i Resmo källa, idag hela Mörbylångas vattentäkt.

Stora Vickleby alvar

Öppna reservatskartan i fullformat i desktop

 

Lilla Vickleby alvar

Öppna reservatskartan i fullformat i desktop

 

 

FÅGLAR OCH INSEKTER

Även djurlivet är representativt för Stora Alvaret. Karaktärsfåglar är sånglärka, ljungpipare, och stenskvätta. Ängshök söker föda i området. Av insekter kan nämnas rosenvingad gräshoppa och den säregna skalbaggen alvarlarvmördare, liksom fjärilarna bergskrabbemal, liten borstspinnare och ockragult nejlikfly.

STORA ALVARETS VÄXTVÄRLD

På Vickleby alvar finns både det som är typiskt och det som är speciellt med Stora Alvarets växtvärld. I de centrala och östra delarna dominerar vidsträckta grusalvar. I väster men även kring alvarsjöar och i anslutning till Resmozonen finns välutvecklade blommande torrängar. De flesta av de växtgeografiskt intressanta arterna förekommer inom området t.ex. ullranunkel, ölandssolvända, bergskrabba, såpört och fjällnejlika. Exempel på sällsynta arter är klipplök, krypfloka, alvarmalört, alvarstånd och storviol.

RESMOZONEN

Några kilometer ut på Vickleby alvar finns ett märkligt landskap. Här slingrar sig ett gigantiskt dike likt en uttorkad gräsklädd flodbädd. Det är den så kallade Resmozonen som bildats genom att berggrunden spruckit och rasat ihop. I Resmozonen finns underjordiska bäckar och karstfenomen där vattnet har urholkat kalkstenen till gropar och åsar. I denna miljö lever till exempel den säregna alvarstyltflugan och hällsnäckan.

HISTORIEN I LANDSKAPET

På Vickleby alvar finns spår av gamla vägar, fårvaktarkojor, kummel, husgrunder och gravar, t.ex. Altarstenen med tillhörande skeppssättning. I småstugorna vid alvarkanten var livet förr mycket fattigt. De små byggnaderna vid Vickleby alvargata är uppförda av murad kalksten eller timrade ekplankor. Stugorna är typiska för malmbebyggelse som uppfördes utanför byarna.

FAKTA OM RESERVATET

Naturreservatens storlek: Stora Vickleby 660 ha, Lilla Vickleby 613 ha, beslutsår: 1997 resp 1999. Syfte: att bevara det unika betesberoende alvarlandskapet med sin speciella flora och fauna, synliggöra kulturlämningar, samt ge allmänheten möjlighet att uppleva värdena. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

På Vickleby alvar finns också Vickleby storkarst.

Reservatet ligger på Stora alvaret.

Växtlokal

Stora Vickleby alvar finns med i boken "En guide till Ölands växtvärld" av Ölands Botaniska Förening. Enligt guiden finns här de flesta alvarmiljöer såsom grusalvar, kalkrika torrängar och vätar. Lite längre ut tillkommer kärr och karst.

Speciella växter är ölandssolvända, ölandsmåra, alvarmalört och många tidigblommande orkidéer. För orkidéerna är maj den bästa tiden, annars är juni-juli en lämplig tid.

Vägen som leder ut på alvaret går att cykla. Om du cyklar från Vickleby börja då vid Vickleby alvargata i stället för vid parkeringen.

I denna karta kan du se var de olika växterna går att hitta:

Orkidélokal

Vickleby alvar är fina orkidémarker. På våren är det välbesökt av orkidéintresserade. Bästa tiden är då i maj. Här finns t ex Sankt Pers nycklar, Adam och Eva, krutbrännare, brudsporre, ängsnycklar och grönvit nattviol.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO