Stenåsabadet

Stenåsabadet har en fin sandstrand. Där finns också Stenåsa Stugor & Camping. Här finns också fina sjöbodar.

 

Fågellokal

Fågelskådare kommer i riklig mängd på hösten för att se sällsynta östliga arter i träd och buskar. Norr om badet ligger Stenåsa ör som också är en bra fågellokal. I området kan man på våren se rödspov, sydlig kärrsnäppa och skärfläcka.

 

Växtlokal

I "En guide till Ölands växtvärld" nämns Stenåsabadet som en intressant växtlokal. Naturtyper: Betade sjömarker med tokfuktängar, torrängar och vätar. Speciella arter: Östkustarv, strandmaskrosor, grönkulla, göknycklar, rysstarr. Här finns en Google-karta över guidens växlokaler vid Stenåsabadet:

 

Orkidélokal

Markerna vid Stenåsabadet är fina orkidémarker. Här finns göknycklar, Sankt Pers nycklar, Adam och Eva, johannesnycklar, ängsnycklar, brudsporre, krutbrännare och grönkulla.

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb