Stenåsabadet

Populär camping och badplats med höga ornitologiska kvaliteter

Badplats och camping

Stenåsabadet har en fin sandstrand. Där finns också Stenåsa Stugor & Camping och några fina sjöbodar.

Foto: Stefan Svenaeus 2017

Fågellokal

Ängarna vid vägen ner till badet är mycket intressant, främst på våren. Rödspovar spelar flitigt liksom ljungpipare samtidigt som sånglärkorna drillar i skyn.

Foto Stefan Svenaeus

 

Rödspov

Vid själva badet kan leta småfåglar i dungen vid campingen eller går ner till stranden för att  kolla sträckande och rastande fåglar. I den nordöstra delen av dungen finns ett fint fågeltorn. 

Foto: Stefan Svenaeus 2020

750 m norr om badet finns Stenåsa ör, som är en utmärkt häckningslokal för vadare och änder.

Fågelskådare kommer i riklig mängd på hösten för att se sällsynta östliga arter i träd och buskar. Efter att passerat Östersjön är detta det första land de ser och de går ner i buskarna utmattade. Då kan man uppleva att hela badet kokar av fåglar. Under hösten dominerar kungsfåglar och trastar. Då kan man också se östliga rariteter som kungsfågelsångare och tajgasångare.

Tajgasångare Foto: Stefan Svenaeus

Tajgasångare

Andra rariteter som setts här är guldtrast, ökensångare, ökenstenskvätta, bergtajgasångare, sibirisk järnsparv och svartstrupig sparv.

Källa: Ölands Fågellokaler (Ölands Ornitologiska Förening)

Växtlokal

I "En guide till Ölands växtvärld" nämns Stenåsabadet som en intressant växtlokal. Naturtyper: Betade sjömarker med tokfuktängar, torrängar och vätar.

Speciella arter: Östkustarv, strandmaskrosor, grönkulla, göknycklar, rysstarr.

Rysstarr Foto Stefan Svenaeus

Rysstarr

Här finns en Google-karta över guidens växlokaler vid Stenåsabadet:

Orkidélokal

Markerna vid Stenåsabadet är fina orkidémarker. Här finns göknycklar, Sankt Pers nycklar, Adam och Eva, johannesnycklar, ängsnycklar, brudsporre, krutbrännare och grönkulla.

Grönkulla Foto Stefan Svenaeus

Grönkulla

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO