Orkidéer

Adam och Eva

Adam och Eva

Dactylhoriza sambucina

Blodnycklar

Blodnycklar

Dactylorhiza incarnata var. cruenta

Brudsporre

Brudsporre

Gymnadenia conopsea var. conopsea

Flugblomster

Flugblomster

Ophrys insectifera

Grönkulla

Grönkulla

Dactylorhiza viride

Grönvit nattviol

Grönvit nattviol

Platanthera bifolia var. bifolia

Guckusko

Guckusko

Cypripedium calceolus

Gulyxne

Gulyxne

Liparis loeselii

Göknycklar

Göknycklar

Anacamptis morio

Honungsblomster

Honungsblomster

Herminium monorchis

Johannesnycklar

Johannesnycklar

Orchis militaris

Jungfru Marie nycklar

Jungfru Marie nycklar

Dactylorhiza maculata ssp. maculata

Kal knipprot

Kal knipprot

Epipactis phyllanthes

Knärot

Knärot

Goodyera repens

Korallrot

Korallrot

Corallorhiza trifida

Krutbrännare

Krutbrännare

Neotinia ustulata

Kärrknipprot

Kärrknipprot

Epipactus palustris

Nästrot

Nästrot

Neottia nidus-avis

Praktsporre

Praktsporre

Gymnadenia conopsea var. densiflora

Purpurknipprot

Purpurknipprot

Epipactis atrorubens

Salepsrot

Salepsrot

Anacamptis pyramidalis

Sankt Pers nycklar

Sankt Pers nycklar

Orchis mascula

Skogsknipprot

Skogsknipprot

Epipactis helleborine

Skogsnattviol

Skogsnattviol

Platanthera bifolia ssp. latiflora

Skogsnycklar

Skogsnycklar

Dactylorhiza maculata ssp. maculata

Skruvax

Skruvax

Spiranthes spiralis

Spindelblomster

Spindelblomster

Listera cordata

Tvåblad

Tvåblad

Listera ovata

Vaxnycklar

Vaxnycklar

Dactylorhiza incarnata var. ochroleuca

Vit skogslilja

Vit skogslilja

Cephalanthera longifolia

Ängsnattviol

Ängsnattviol

Platanthera bifolia ssp. bifolia

Ängsnycklar

Ängsnycklar

Dactylorhiza incarnata var. incarnata

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO