Kesnäsudden

Oexploaterade strandängar

En udde på nordöstra Öland. Strandängarna från Kesnäsudden och norrut till Böda är relativt oexploaterade och har en mycket fin flora. De är unika för norra Öland. 

 

Foto: Stefan Svenaeus 2020

 

Växtlokal

Naturtyperna: betade strandängar, sandstrand, driftvallar

Speciella arter: Månlåsbräken, flockarun, sandsallat (enda lokalen på Öland), trubbstarr.

I denna karta kan du se de växtlokaler som beskrivs i En guide till Ölands växtvärld:

Säsong: Juni-augusti

 

Orkidélokal

Strandängarna är fina orkidémarker. Här finns krutbrännare, flugblomster, Adam och Eva, johannesnycklar, Sankt Pers nycklar, ängsnycklar, brudsporre, ängsnattviol, kärrknipprot, blodnycklar.

 

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO