Kesnäsudden

Oexploaterade strandängar

En udde på nordöstra Öland. Strandängarna från Kesnäsudden och norrut till Böda är relativt oexploaterade och har en mycket fin flora. De är unika för norra Öland. 

 

Växtlokal

Naturtyperna: betade strandängar, sandstrand, driftvallar

Speciella arter: Månlåsbräken, flockarun, sandsallat (enda lokalen på Öland), trubbstarr.

I denna karta kan du se de växtlokaler som beskrivs i En guide till Ölands växtvärld:

Säsong: Juni-augusti

 

Orkidélokal

Strandängarna är fina orkidémarker. Här finns krutbrännare, flugblomster, Adam och Eva, johannesnycklar, Sankt Pers nycklar, ängsnycklar, brudsporre, ängsnattviol, kärrknipprot, blodnycklar.

 

Fågellokal

Kesnäsudden är liksom Ängjärnsudden en bra lokal för att se sjögågelsträck. Stränderna norrut är bra för att se vadare.

Tillgänglighet: Tillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb