Skogsby alvar

Växtlokal

Detta är den nordligaste delen av Stora alvaret som ligger intill väg 136 strax söder om Skogsby. På våren finns här fina orkidéängar. Det är lätt att besöka. Man kan antingen parkera på alvar-sidan eller lite söderut på andra sidan vägen vid vid Eriksöre rastplats. På båda ställen finns en stätta över stängslet. 

Skogsbyalvaret beskrivs i boken "En guide till Ölands växtvärld" från Ölands Botaniska Förening. Naturtyper som finns här är nötbetad alvarmark med grusalvar, torrängar, fuktängar och kärr.

Platser som beskrivs i boken där intressanta växter finns kan du se i denna karta:

Speciella arter enligt boken är jordkastanj, strandmaskrosor, Adam och Eva, Sant Pers nycklar och göknycklar. Bästa tid för besök är i maj till en bit in i juni när blomningen av orkidéerna är som vackrast. 

Orkidélokal

Skogsby alvar är fina orkidémarker. Här kan du bl a hitta Adam och Eva, Sankt Pers nycklar, göknycklar, krutbrännare, johannesnycklar, grönvit nattviol, brudsporre och ängsnycklar.

Fornlämningar

Förutom orkidéerna finns här en uppallad älvkvarnssten i form av ett gråstensblock. Stenen ligger uppallad på tre 0,4-0,6 m st stenar och höjer sig 1,3 m över markytan. På stenens ovansida är två skålgropar. Dessutom finns några fornlämningar i form av gravhög, stensättning och en stenkrets.

Källa: Fornsök

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO