Gettlinge gravfält

Mäktigt gravfält

Ett 2 km långt gravfält intill landsvägen med utsikt över Kalmarsund och östra kusten. Här finns bl a en skeppssättning. Fynd från romersk järnålder har gjorts. Gravformerna tyder annars på att fältet tillhör yngre järnåldern. 

Källa: Ulf Erik Hagberg, Med arkeologen Sverige runt

 

Växtlokal

Gerttlinge gravfält är en bra plats att se några typiskla växter för Öland. Här finns t ex våradonis i södra delen av gravfältet.

I denna karta kan du se växtlokaler som finns i boken "En guide till Ölands växtvärld" (Ölands Botaniska Förening).

 

Orkidélokal

Här finns St Pers nycklar.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb