Borgs ängar - Gråborgsängen

Välbesökta ängar med många orkidéer

Området är välbesökt eftersom det ligger nära Gråborg och vid ängarna finns en fin rastplats med möjlighet till grillning. Man kan använda samma parkering som för Gråborg.

Orkidélokal

Borgs ängar är fina orkidémarker. Här finns tvåblad, ängsnattviol, grönvit nattviol, skogsnattviol, brudsporre, johannesnycklar, ängsnycklar, flugblomster, skogsknipprot, kärrknipprot, Sankt Pers nycklar, blodnycklar, nästrot, skogsnycklar, hybridnycklar (ängsnycklar x skogsnycklar), vaxnycklar.

Växtlokal

Ängarna tas upp i boken "En guide till Ölands växtvärld" från Ölands Botaniska Förening som en plats värd ett besök för den botaniskt intresserade. Vid Borgs ängar finns slåtterängar, betade hässlen, torrängar och kalkfuktängar. Speciella arter är enligt ÖBF småvänderot, klasefibbla, skogsnattviol och blodnycklar. Bästa tidpunkt för besök är någon gång under tiden maj-halva juli (dvs före slåttern).

Du kan se guidens växtplatser i denna karta:

 

 

 

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO