Orkidéer

Skogsknipprot

Vetenskapligt namn: Epipactis helleborine

Blommar mellan vecka 27 och 32.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Mindre allmän

Arten är mindre vanlig och växer i skuggiga örtrika skogar.

Alla Sveriges orkidéer är fridlysta

Artfakta

Blomning på Öland enligt Artportalen

Skogsknipprot hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO