Orkidéer

Skogsknipprot

Vetenskapligt namn: Epipactis helleborine

Blommar mellan vecka 29 och 34.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Mindre allmän

Arten är mindre vanlig och växer i skuggiga örtrika skogar.

Källa: Ölands och Gotlands växtvärld (Ekstam m fl)

Alla Sveriges orkidéer är fridlysta

Skogsknipprot hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb