Orkidéer

Grönvit nattviol

Vetenskapligt namn: Platanthera bifolia var. bifolia

Blommar mellan vecka 22 och 29.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Tämligen allmän

Den grönvita nattviolen är ganska vanlig i halvskuggiga, friska eller något fuktiga växtplatser. Den blommar senare än den vanliga nattviolen.

Källa: Ölands och Gotlands växtvärld (Ekstam m fl)

Alla Sveriges orkidéer är fridlysta

På Öland kallas nattviol nattfela

ARTFAKTA

Grönvit nattviol hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO