Orkidéer

Grönvit nattviol

Vetenskapligt namn: Platanthera bifolia var. bifolia

Blommar mellan vecka 22 och 29.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Tämligen allmän

Den grönvita nattviolen är ganska vanlig i halvskuggiga, friska eller något fuktiga växtplatser. Den blommar senare än den vanliga nattviolen.

Alla Sveriges orkidéer är fridlysta

På Öland kallas nattviol nattfela

ARTFAKTA

Blomning på Öland enligt Artportalen

Grönvit nattviol hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO