Orkidéer

Ängsnycklar

Vetenskapligt namn: Dactylorhiza incarnata var. incarnata

Blommar mellan vecka 21 och 28.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Tämligen allmän

Ängsnycklar är vanlig och växer på friska eller fuktiga ängar, såsom strandängar, myrkanter och diken. 

Källa: Ölands och Gotlands växtvärld (Ekstam m fl)

Alla Sveriges orkidéer är fridlysta

Ängsnycklar hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO