Gråborg

Ölands största fornborg

Gråborg är Ölands största fornborg och även en av Sveriges största anläggningar i sitt slag. Den byggdes troligen på 300-talet, som befästning för bygdens människor. Sedan användes borgen i perioder under mer än tusen år. Under 1100-talet utvecklades en maktkamp mellan hövdingar från Baltikum, Polen, svear och danska intressen om handeln i Östersjön. Borgen förstärktes då och försågs med murade valv och försvarstorn. Borgen anses ha varit en av Ölands viktigaste handelsplatser. Läget var strategiskt väl valt, mitt på ön och med en anknytning till farleden genom Kalmarsund.

Borgmuren har en yta på 210 x 160 meter och ringmurens höjd varierar 4-7 meter. Murens ursprungliga höjd har uppgått till cirka 8-10 meter med en tjocklek på cirka 10 meter. I nordväst finns en port med ett medeltida valv som förstärkt med kalkbruk. Borgen har tidigare haft ytterligare två portar, en i norr och en i söder. Enligt äldre källor har den befintliga porten tidigare krönts av ett mindre torn, även den södra porten har haft ett torn.

Under dagens gräsnivå finns husgrunder och väggar. Bönderna i byn har under lång tid odlat inne i borgen.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län och Thorsten Jansson i skriften Gråborg och Jordtorpsåsen

Vid borgen ligger S:t Knuts Kapell. En vandringsled, Mittlandsleden, går förbi borgen i Mittlandsskogen och förbinder Gråborg med bl a Ismantorps borg och Rönnerums fornby. Gråborg ligger vid Borgs by

Innan borgen kan man gå till vänster ut i de mycket välhävdade lövängarna, Borgs ängar och rasta vid en väl utrustad rast/grillplats

 

 

Här kan du se en video om Gråborg:

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO