Orkidéer

Kärrknipprot

Vetenskapligt namn: Epipactus palustris

Blommar mellan vecka 24 och 27.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Tämligen allmän

Växer ganska allmänt i kalkfuktängar och kalkkärr.

Alla Sveriges orkidéer är fridlysta

Kärrknipprot hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO