Orkidéer

Tvåblad

Vetenskapligt namn: Listera ovata

Blommar mellan vecka 20 och 27.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Tämligen allmän

Tvåblad är en av de vanligaste orkidéerna. Den växer i örtrika ängsskogar, vanligen i halvskugga eller skugga, men går också ut på öppna ängsmarker.

Alla Sveriges orkidéer är fridlysta

Artfakta

Blomning på Öland enligt Artportalen

Tvåblad hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO