Klinta - Stora Smedby alvar

Naturreservat på Stora alvaret

Området är en del av Stora alvaret. Parkering finns vid 136:an. Du går österut och kommer så småningom upp på Storåsen som är en höjdrygg som sträcker sig i nord-sydlig riktning. Härifrån har man en enastående utsikt över alvaret. Vid klart väder kan man se från kust till kust. 

Öppna reservatskartan i fullformat i desktop

 

I området finns även några mindre våtmarker, vattenhål, brunnar och flera spår efter gamla bosättningar. De äldsta lämningarna är från äldre järnåldern och cirka 2000 år gamla.

Längs Storåsen finns intressanta alvartorrängar. Typiska växter för dessa är brudbröd, jungfrulin, knölsmörblomma, ängshavre och vårbrodd. Axveronikan blommar, liksom många andra alvarblommor, dels på högsommaren, dels efter sommartorkan. Även i de södra delarna av området, i anslutning till Stenkällan, finns en del vackra torrängar. Här blommar Adam och Eva, Sankt Pers nycklar, johannesnycklar, krutbrännare och andra orkidéer i riklig mängd på försommaren.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

På södra gränsen av området ligger ett av Stora alvarets största flyttblock Storåshallen. På vägen ut från Klinta ligger Kycklinghögen, en stensättning alldeles intill vägen.

Växtlokal

Klinta- Storåsen är enligt Ölands Botaniska förening bra område att hitta typiska växter för Stora alvaret. I boken En guide till Ölands växtvärld beskrivs ett antal lämpliga platser där speciella växter finns. Du kan se platserna i denna karta.

Naturtyper: Kalkstensbrant, kalkrika torrängar, kalkfuktäng, grusalvar

Speciella arter: Blå sminkrot, kalkkrassing, gullborste, alvarmalört

Kalkkrassing Foto Stefan Svenaeus

Kalkkrassing

Gullborste Foto Stefan Svenaeus

Gullborste

Alvarmalört Foto Stefan Svenaeus

Alvarmalört

Bästa säsong: Maj-juli

Orkidélokal

Klinta-Stora Smedby alvar är fina orkidémarker. Här finns t ex Adam och Eva, Sankt Pers nycklar, johannesnycklar, krutbrännare.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO