Alvar
34 platser

Visa på karta

Stora alvaret

Med 'alvar' menas de flacka hällmarker som förekommer på hård kalkbergrund på några ställen i världen. Alvarmarkerna på Öland är ett resultat av en mångtusenårig samexistens mellan människans brukande och de naturliga förutsättningarna. Alvaret är en livsmiljö för ett stort antal växter och djur – många mycket ovanliga på andra håll.

Alvarmarkerna kännetecknas av att de

Alvar liknande de öländska finns på öarna med kalkberggrund i Östersjön, främst på Gotland, Dagö och Ösel, men små områden finns också i Västergötland.

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb