Örter (utom orkidéer)

Brudbröd

Vetenskapligt namn: Filipendula vulgaris

Förekomst: Allmän

Brudbröd växer i kalkrika torrängar, alvarhedar och betesmarker och samlar näring i knölar på rötterna. Knölarna har malts och blandats i bröd. De ansågs i folktron ha kärleksstimulerande verkan. Blomningen sker på högsommaren. Betesdjuren uppskattar inte brudbrödet medan tamsvin gillar rotknölarna.

Brudbrödet finns i Sverige upp till norrlandsgränsen. Genom igenväxning har arten minskat på fastlandet, medan den på Öland har kunnat behålla sin ställning. Artens huvudutbredning är i Europas och Asiens kontinentala delar.

Släktnamnet Filipendula kommer av latinets filum (tråd) och pendulus (hängande). Namnet syftar på rotknölarna hos brudbröd som 'hänger på trådar'. Artnamnet vulgaris kommer av latinets vulgus (hop, allmänhet) och betyder vanlig.

Brudbröd vajar i vinden på Stora alvaret

Brudbröd hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO