Petgärde träsk

Petgärde och Djurstad träsk utnyttjades i äldre tider som slåttermarker men i början av 1900-talet dikades båda områdena ut i syfte att skapa mer jordbruksmark. På senare år har naturvården arbetat med att återställa de naturliga vattenståndsväxlingarna. Detta tillsammans med slåtter och bete är viktigt för att återskapa områdenas rika fågelliv och flora. I vissa områden slår man vassen för att skapa öppna klarvattenytor.

Petgärdeträsk utgörs huvudsakligen av ag- och bladvassbestånd, öppna vattenytor, fuktiga betesmarker och rikkärr med orkidéer. Här kan du finna brudsporre och kärrknipprot. På fuktängarna växer bl.a. slåtterblomma och majviva.

Öppna reservatskartan i fullformat i desktop

Det rödrandiga området i kartan har besöksförbud under delar av året

 

Fågellokal

Petgärde är främst en vår- och försommarlokal. I träsket häckar gråhakedopping, skedand, årta, vattenrall, sävsparv, rörsångare och vissa år sävsångare och pungmes. Brun kärrhök finns i området och ses ofta komma glidande. Under vårflyttningen rastar grönbena, gluttsnäppa, brushane och ibland svartsnäppa. Tidigare häckade svarttärna, men den är nu endast en tillfällig besökare.

Gråhakedopping Foto: Stefan Svenaeus

Gråhakedopping

I april invaderas träsket av hundratals grågäss som rastar och några av dem stannar för att häcka. 

Nattlyssning efter fåglar är givande här. Småfläckig sumphöna är årlig och från åkrarna runtomkring kan kornknarr höras. Rariteter som varit här är dvärgrördrom, amerikansk kricka, skedstork, mindre sumphöna, dvärgsumhöna och ormörn.

Ett fågeltorn finns i södra delen av träsket. Man når tornet från parkeringen via en stig. 

Källa: Ölands fågellokaler, Ölands Ornitologiska Förening

Här kan du se de bästa fågellokalerna i Löts socken:

Fakta

Naturreservatets storlek: 111 ha, beslutsår: 1978. Syfte: att bevara för floran och faunan, främst fågellivet värdefulla våtmarksområden. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Växtlokal

Ölands Botaniska Förening beskriver växtlivet vid Petgärde träsk i sin bok En guide till Ölands växtvärld

Naturtyper: Betat kärr, kalkfuktäng, torräng

Speciella arter: Slåtterblomma, skogsklocka, slidsilja, säfferot

Skogsklocka:

Skogsklocka Foto: Stefan Svenaeus

Säsong: Maj-juli är en lämplig tid för besök

Här ser du en karta över de lokaler som ÖBF beskriver i boken vid Petgärde träsk:

Orkidélokal

Markerna vid Petgärde träsk är fina orkidémarker. Här finns bl a flugblomster, brudsporre, kärrknipprot och ängsnycklar.

Ängsnycklar finns vid Petgärde träsk. Foto: Stefan Svenaeus

Ängsnycklar

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO