Örter (utom orkidéer)

Aftonstjärna

Aftonstjärna

Ornithogalum nutans

Akleja

Akleja

Aquilegia vulgaris

Alvararv

Alvararv

Cerastium pumilum

Alvarglim

Alvarglim

Silene uniflora subsp. petraea

Alvargräslök

Alvargräslök

Allium schoenoprasum var alvarense

Alvarklofibbla

Alvarklofibbla

Crepis tectorum subsp pumila

Alvarmalört

Alvarmalört

Artemisia oelandica

Axveronika

Axveronika

Veronica spicata

Backförgätmigej

Backförgätmigej

Myosotis ramosissima

Backglim

Backglim

Silene nutans

Backklöver

Backklöver

Trifolium montanum

Backnejlika

Backnejlika

Dianthus deltoides

Backsippa

Backsippa

Pulsatilla vulgaris

Backtimjan

Backtimjan

Thymus serpyllum

Backtrav

Backtrav

Arabidopsis thaliána

Backvial

Backvial

Lathyrus sylvestris

Baldersbrå

Baldersbrå

Tripleurospermum indorum

Bergmynta

Bergmynta

Clinopodium vulgare

Bergskrabba

Bergskrabba

Globularia vulgaris

Bitterfibbla

Bitterfibbla

Picris hieracioides

Blodnäva

Blodnäva

Geranium sanguineum

Blodrot

Blodrot

Potentilla erecta

Blåeld

Blåeld

Echium vulgare

Blåmunkar

Blåmunkar

Jasione montana

Blåsippa

Blåsippa

Hepatica nobilis

Bolmört

Bolmört

Hyoscyamus niger

Bosyska

Bosyska

Ballota nigra

Brudbröd

Brudbröd

Filipendula vulgaris

Bunge

Bunge

Samolus valerandi

Buskstjärnblomma

Buskstjärnblomma

Stellaria holostea

Buskviol

Buskviol

Viola hirta

Cikoria

Cikoria

Cikorium intybus

Dansk skörbjuggsört

Dansk skörbjuggsört

Cochlearia danica

Duvnäva

Duvnäva

Geranium columbinum

Dvärgkämpar

Dvärgkämpar

Plantago tenuiflora

Dvärgviol

Dvärgviol

Viola pumila

Flocksvalting

Flocksvalting

Baldellia ranunculoides

Fältmalört

Fältmalört

Artemisia campestris

Fältsippa

Fältsippa

Pulsatilla pratensis

Fältvedel

Fältvedel

Oxytropis campestris

Fältvädd

Fältvädd

Scabiosa columbaria

Färgkulla

Färgkulla

Cota tinctoria

Färgmåra

Färgmåra

Asperula tinctoria

Gaffelfibbla

Gaffelfibbla

Pilosella dichotoma

Getrams

Getrams

Polygonatum odoratum

Glasört

Glasört

Salicornia europaea

Gotlandssolvända

Gotlandssolvända

Fumana procumbens

Grodmöja

Grodmöja

Ranunculus aquatilis var. diffusus

Grusbräcka

Grusbräcka

Saxifraga tridactylites

Grusviva

Grusviva

Androsace septentrionalis

Gråbinka

Gråbinka

Erigeron acer

Grådraba

Grådraba

Draba incana

Grådådra

Grådådra

Alyssum alyssoides

Gråfibbla

Gråfibbla

Pilosella officinarum

Gul fetknopp

Gul fetknopp

Sedum acre

Gul sötväppling

Gul sötväppling

Melilotus officinalis

Gulkronill

Gulkronill

Hippocrepis emerus

Gulkämpar

Gulkämpar

Plantago maritima

Gullborste

Gullborste

Linosyris vulgaris

Gullusern

Gullusern

Medicago sativa ssp. falcata

Gullviva

Gullviva

Primula veris

Gulmåra

Gulmåra

Galium verum

Gulreseda

Gulreseda

Reseda lutea

Gulsippa

Gulsippa

Anemone ranunculoides

Gulsporre

Gulsporre

Linaria vulgaris

Gulvial

Gulvial

Lathyrus pratensis

Gåsört

Gåsört

Argentina anserina

Gökblomster

Gökblomster

Lychnis flos-cuculi

Harklöver

Harklöver

Trifolium arvense

Harmynta

Harmynta

Clinopodium acinos

Havssälting

Havssälting

Triglochin maritimum

Hedblomster

Hedblomster

Helichrysum arenarium

Hjärtstilla

Hjärtstilla

Leonurus cardiaca

Humleblomster

Humleblomster

Geum rivale

Hundtunga

Hundtunga

Cynoglossum officinale

Hyacint

Hyacint

Hyacinthus orientalis

Hålnunneört

Hålnunneört

Corydalis cava

Höskallra

Höskallra

Rhinanthus angustifolius

Jordrök

Jordrök

Fumaria officinalis

Jordtistel

Jordtistel

Cirsium acaule

Kalkkrassing

Kalkkrassing

Sisymbrium supinum

Kalktrav

Kalktrav

Arabis hirsuta var. glaberrima

Kattfot

Kattfot

Antennaria dioica

Klasefibbla

Klasefibbla

Crepis praemorsa

Klipplök

Klipplök

Allium lineare

Klätt

Klätt

Agrostemma githago

Klöverärt

Klöverärt

Lotus maritimus

Knutnarv

Knutnarv

Sagina nodosa

Knytling

Knytling

Herniaria glabra

Knölsmörblomma

Knölsmörblomma

Ranunculus bulbosus

Kornvallmo

Kornvallmo

Papaver rhoeas

Korskovall

Korskovall

Melampyrum cristatum

Kotula

Kotula

Cotula coronopifolia

Krissla

Krissla

Inula salicina

Krusskräppa

Krusskräppa

Rumex crispus

Kustarun

Kustarun

Centaurium littorale

Kustbaldersbrå
Liten blåklocka

Liten blåklocka

Campanula rotundifolia

Liten sandlilja

Liten sandlilja

Anthericum ramosum

Liten vårstjärna

Liten vårstjärna

Scilla sardensis

Luddkrissla

Luddkrissla

Pentanema britannica (tidigare Inula britannica)

Lundtrav

Lundtrav

Arabis hirsuta var. hirsuta

Lundviol

Lundviol

Viola reichenbachiana

Lungört

Lungört

Pulmonaria obscura

Lökgamander

Lökgamander

Teucrium scordium

Majsmörblomma

Majsmörblomma

Ranunculus auricomus

Majviva

Majviva

Primula farinosa

Malört

Malört

Artemisia absinthium

Mandelblomma

Mandelblomma

Saxifraga granulata

Mariatistel

Mariatistel

Silybum marianum

Martorn

Martorn

Eryngium maritimum

Nagelört

Nagelört

Draba verna

Nejlikrot

Nejlikrot

Geum urbanum

Nicktistel

Nicktistel

Carduus nutans

Oxtunga

Oxtunga

Anchusa officinalis

Porslinshyacint

Porslinshyacint

Puschkinia scilloides

Praktbrunört

Praktbrunört

Prunella grandiflora

Pukvete

Pukvete

Melampyrum arvense

Ramslök

Ramslök

Allium ursinum

Riddarsporre

Riddarsporre

Consolida regalis

Rysk blåstjärna

Rysk blåstjärna

Othocallis siberica

Rågvallmo

Rågvallmo

Papaver dubium

Röd getväppling

Röd getväppling

Anthyllis vulneraria ssp. vulneraria var. coccinea

Rödmire

Rödmire

Lysimachia arvensis

Saltnarv

Saltnarv

Spergularia marina

Sandglim

Sandglim

Silene conica

Sandnarv

Sandnarv

Arenaria serpyllifolia

Silverviol

Silverviol

Viola alba

Skatnäva

Skatnäva

Erodium cicutarium

Skogsbingel

Skogsbingel

Mercurialis perennis

Skogssallat

Skogssallat

Lactuca muralis

Skogsskräppa

Skogsskräppa

Rumex sanguineus

Slidsilja

Slidsilja

Selinum dubium

Slåtterfibbla

Slåtterfibbla

Hypochaeris maculata

Småfingerört

Småfingerört

Potentilla tabernaemontani

Spikvallmo

Spikvallmo

Papaver argemone

Spåtistel

Spåtistel

Carlina vulgaris

Stenkrassing

Stenkrassing

Hornungia petraea

Stenros

Stenros

Rosa canina agg.

Stor häxört

Stor häxört

Circaea lutetiana

Stor sandlilja

Stor sandlilja

Anthericum liliago

Storviol

Storviol

Viola elatior

Stånds

Stånds

Jacobaea vulgaris

Sumpfräne
Svalört

Svalört

Ficaria verna

Svartkämpar

Svartkämpar

Plantago lanceolata

Svavelsippa

Svavelsippa

Anemone nemorosa × ranunculoides

Svinrot

Svinrot

Scorzonera humilis

Såpört

Såpört

Gypsophila fastigiata

Sårläka

Sårläka

Sanicula europaea

Tandrot

Tandrot

Cardamine bulbifera

Tibast

Tibast

Daphne mezereum

Tidig blåstjärna

Tidig blåstjärna

Scilla bifolia

Timjansnyltrot

Timjansnyltrot

Orobanche alba

Tjärblomster

Tjärblomster

Lychnis viscaria

Tovsippa

Tovsippa

Anemone sylvestris

Tulkört

Tulkört

Vincetoxicum hirundinaria

Ullranunkel

Ullranunkel

Ranunculus illyricus

Underviol

Underviol

Viola mirabilis

Vildmorot

Vildmorot

Daucus carota ssp. carota

Vildtulpan

Vildtulpan

Tulipa sylvestris

Vit fetknopp

Vit fetknopp

Sedum album

Vit sötväppling

Vit sötväppling

Melilotus albus

Vitmåra

Vitmåra

Galium boreale

Våradonis

Våradonis

Adonis vernalis

Vårarv

Vårarv

Cerastium semidecandrum

Vårförgätmigej

Vårförgätmigej

Myosotis stricta

Vårkorsört

Vårkorsört

Senecio leucanthemifolius subsp. vernalis

Vårlök

Vårlök

Gagea lutea

Vårskärvfrö

Vårskärvfrö

Noccaea perfoliatum

Vårstjärna

Vårstjärna

Scilla forbesii

Vårtörel

Vårtörel

Euphorbia cyparissias

Vårärt

Vårärt

Lathyrus vernus

Väddklint

Väddklint

Centaurea scabiosa

Vätteros

Vätteros

Lathraea squamaria

Ängsskära

Ängsskära

Serratula tinctoria

Ölandssolvända

Ölandssolvända

Helianthemum oelandicum

Ölandstok

Ölandstok

Potentilla fruticosa

Öländsk fjällnejlika

Öländsk fjällnejlika

Lychnis alpina var. oelandica

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO