Kustvägen Äleklinta-Sandvik

Kuststräckan mellan Äleklinta och Horns udde är en Ölands största sevärdheter. En liten grusväg slingrar sig fram ovanför havet på landborgskrönet. Utefter vägen kan man hitta välbevarade sjöbodar, rester från gammal stenindustri, pågående stenbrott och gravfält. Utmed vägen finns stenbrott i strandlinjen med stora mängder skrotsten. Området utgör den öländska Stenkusten.

Detta är den södra delen av vägen mellan Äleklinta och Sandvik. Vid Äleklinta är klinten hög och här kan man studera lagerföljderna ner mot stranden. Vid Bruddesta finns fina sjöbodar. Norr om Bruddesta ligger Långkärrsalvaret. Vid Djupvik ligger ett litet fiskeläge med fina sjöbodar. Lite längre norrut passerar man mellan havet och Knisa mosse.

Se vägen på kartan:

 

Växtlokal

Utmed vägen finns intressanta växter. Ett antal växlokaler beskrivs i boken En guide till Ölands växtvärld från Ölands Botaniska Förening.

Du kan se lokalerna i denna karta.

 

Naturtyper: klapperstensstränder, stenbrott, klintkust, torrängar.

Speciella arter: Kalkbräken, tovsippa, klipplin, blåeld, lammöron, kransborre, bitterfibbla, alvarstånds.

 

Orkidélokal

Markerna utmed vägen är fina orkidémarker. 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO