Strandhagens naturreservat

Den vackra, gula blomman våradonis (Adonis vernalis) är en av Ölands verkliga botaniska specialitéer. I detta knappt ett hektar stora strandnära kalkgräsområde vid Kalmarsund, växer våradonisen med hela 30 procent av öns population.

 

Öppna reservatskartan i fullformat i desktop

 

Huvudsyftet med reservatet är att genom tidigt betespåsläpp och högt betestryck gynna och bevara cirka 3 000 exemplaren av våradonis, samt om möjligt öka beståndet. Förbuskningen i markerna är det största enskilda hotet mot våradonisen. I Sverige växer våradonisen (Adonis vernalis), eller arontorpsrosen som den också kallas, vilt endast på södra Öland, Stora Karlsö samt södra Gotland. Blomningen sker i april-maj med intensivt gula blommor.

Viktigast av alla insekter för våradonisen är olika arter av sandbin som pollinerar blomman och därigenom sprider pollen från en blomma till pistillens märke på en annan. Gemensamt för dessa bin är att de gräver gångar i sandmark där de också bygger sina bon. Ängsmyrorna hör också till våradonisens bundsförvanter. De lockas av den oljerika och doftande fruktvävnaden och hjälper till med fröspridningen genom att de klarar att transportera frukten några meter från modersindividen.

Våradonisen återfinns framförallt i reservatets södra del. Längs stenmuren växer bland andra vildrosor och hagtorn. Buskarna utgör ett starkt hot mot våradonisen om de tillåts breda ut sig. Mulet och regnigt väder är utöver igenväxning våradonisens största naturliga hot. Dels kan den angripas av svampar, dels öppnar sig överhuvudtaget inte blomman förrän den belyses med starkt ljus. Insekterna tar sig då helt enkelt inte in i blomman och kan pollinera den.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Här kan du se reservatgränserna och växtlokaler där det enligt Ölands Botaniska Förening finns intressanta växter:

Naturtyper: Betad kalkrik torräng, delvis kvävepåverkad flora, stenstrand

Förutom våradonis finns i och vid reservatet blekarv, vårarv, svalört, majsmörblomma, fältsippa, sloknunneört, lunddraba, mandelblomma, brudbröd, luktviol, ljus solvända, säfferot, hårkörvel, vit sminkrot, jordreva, gullviva, murgrönsveronika, vårklynne, ängsskära, skogslök, pommersk vårlök, pärlhyacint.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO