Seby läge

Badplats

Det finns en pir ut i havet. Parkering och toaletter.

Rastplats

Här finns fikabord, toaletter och en liten grillplats. 

Fågellokal

Detta är en utmärkt sträcklokal för sjöfågel. Söder om badplatsen finns fina strandängar och långgrunda stränder för fågelskådning vid Gammalsby sjömarker

Ett vindskydd för sträckskådning av fåglar finns norr om badplatsen.

I denna karta kan du se de bästa fågellokalerna i Gräsgårds socken

Här kan du se de fågelarter som setts vid Seby läge/Sebybadet senaste veckan (Artportalen)

Källa: Ölands Ornitologiska Förening

Växtlokal

Lokalen finns med i En guide till Ölands växtvärld av Ölands Botaniska Förening.

Här finns karta över de växtlokaler som beskrivs i boken:

Naturtyper: Betade kalkrika torr- och fuktängar, havsstrand

Speciella arter: Ormtunga, smalruta, tidig ängsgentiana.

Orkidélokal

Markerna vid Seby läge är fina orkidémarker. Här finns ängsnattviol, göknycklar, brudsporre, ängsnycklar och kärrknipprot.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO