Orkidéer

Göknycklar

Vetenskapligt namn: Anacamptis morio

Blommar mellan vecka 17 och 24.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Tämligen allmän

Göknycklar finns mindre allmänt förekommande på kortvuxen gräsmark som är mager och frisk. Den finns på ängshavretorrängar och högt belägna partier av strandängar samt även i igenlagd betad åkermark.

Det är lätt att gå förbi göknycklar i tron att det är Sankt Pers nycklar. Medan Sankt Pers nycklar har två kronblad stående rätt upp (bakåtböjda) har göknycklarna dessa kupade hjälmlikt över läppen. Dessa kupade kronblad har också tydligt gröna nerver.

Lättast att se göknycklar är vid Skogsby alvar. Här är göknycklar den vanligaste orkidéen.

Alla Sveriges orkidéer är fridlysta

ARTFAKTA

Blomning på Öland enligt Artportalen

 

Göknycklar hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO