Gammalsby sjömarker

Gammalsby sjömarker ingår i ett sammanhängande kulturlandskap på östra Öland, de öländska sjömarkerna. Kusten kantas av öppna betesmarker, så kallade sjömarker.

 

Öppna reservatskartan i fullformat i desktop

 

Här ser du reservatet i Lantmäteriets karta

Sjömarkerna har en lång tradition som betes- och slåttermarker. Östra Ölands sjömarker är ett av Europas värdefullaste fågelområden. De öppna markerna och grunda bottnarna är mycket viktiga för häckande och rastande fågel. Storspov, strandskata, skärfläcka, rödbena och gravand tillhör karaktärsarterna. Här förekommer också hotade arter som sydlig kärrsnäppa, rödspov och småtärna. Området gästas årligen av ett stort antal arktiska vadare och gäss. Området är lättillgängligt med Seby läge i norr och Gräsgårds hamn i söder. På båda sidor finns iordningsställda parkeringsplatser. Genom området med beträdnadsförbud går en strövstig som är tillgänglig året runt. Två skådarplattformar finns också inom området.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

I denna karta kan du se bra fågellokaler i Gräsgårds socken

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb