Storåshallen

Fornlämningsområde med ett de största flyttblocken på Stora alvaret på gränsen mellan Klinta-Stora Smedby och Möckleby-Gårdstorp alvar.

Tillgänglighet: Svårtillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb