Geologi
73 platser

… I denna kategori har vi lagt in platser där Ölands geologi på olika sätt kan studeras. … …

Visa på karta

Storåshallen

I denna kategori har vi lagt in platser där Ölands geologi på olika sätt kan studeras.

Läs om geologin på Öland här.

Öland är Sveriges enda geopark. En geopark är ett område med höga geologiska värden som används för att främja hållbar utveckling genom turism i enlighet med Global Geoparks Network, GGN (grundat 2004) som är Unescos globala nätverk av geoparker. Enligt Unesco är en geopark ett geologiskt naturskönt område av speciellt geovetenskaplig betydelse där det finns säregna naturfenomen och estetiska naturmiljöer som tillsammans med övriga natur- och kulturvärden bildar ett unikt område. Inom geoparken finns områden som är skyddade tack vare sin geologi och som utgör en grund för naturvård, geovetenskaplig forskning och popularisering av geologi.

En guide över Geopark Öland kan du hitta här (16 MB)

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO