Orkidéer

Adam och Eva

Vetenskapligt namn: Dactylhoriza sambucina

Blommar mellan vecka 16 och 22.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Tämligen allmän

Adam och Eva är vanlig på solöppna, torra ängar, vanligtvis kalkfattiga (urkalkade) men humusrika ängshavretorrängar. Arten tillhör de gamla, öppna betesmarkerna men tål inte hårt bete. Rika växtplatser finns mitt på Stora alvaret, där ön är som bredast. Tillsammans med Sankt Pers nycklar den av orkidéerna som blommar tidigast.

Adam och Eva saknar nektar, men trots det lyckas örten lura oerfarna humledrottningar att besöka och pollinera blommorna. Även sandbin pollinerar denna orkidé. 

Kring växtens svenska namn finns två teorier. Enligt den ena kommer namnet av att den har två färgformer, morfer, som ofta förekommer tillsammans. Enligt den andra teorin beror det på att formen på rotknölarna är människolik.

Alla Sveriges orkidéer är fridlysta

ARTFAKTA

Adam och Eva hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO