Örter (utom orkidéer)

Alvarmalört

Vetenskapligt namn: Artemisia oelandica

Blommar mellan vecka 23 och 41.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Mindre allmän

Alvarmalört förekommer bara på Öland. Den växer på torr kalkrik mark, till exempel i gräsmarker och på alvar.

Här kan du se utbredningen på Öland (Karta från Artportalen).

Du kan se den vid besök på Stora alvaret.

Alvarmalört är fridlyst

 

Alvarmalört hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO