Örter (utom orkidéer)

Axveronika

Vetenskapligt namn: Veronica spicata

Blommar mellan vecka 20 och 48.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Allmän

Axveronika är vanlig på Öland och Gotland, men förekommer också sparsamt i andra landskap från Skåne till Uppland. Den växer vanligen på torr och öppen, kalkhaltig mark. Vanligast är den på alvarens ängshavretorrängar.

Axveronika har en kontinental utbredning i Europa och Asien.

Axveronika odlas ibland som prydnadsväxt, vanligare i odling är dock underarten silververonika (ssp. incana).

Artnamnet spicata kommer av latinets spica (ax) och syftar på den axlika blomställningen. Namnet Veronica anses av vissa författare hedra den heliga Veronica, som torkade Jesu fötter.

Axveronika är nära hotad i Sverige.

ARTFAKTA

Axveronika hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO