Orkidéer

Krutbrännare

Vetenskapligt namn: Neotinia ustulata

Blommar mellan vecka 18 och 26.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Tämligen allmän

Krutbrännaren är vanlig på dels kortvuxna, magra gräsmarker, såsom strandvallar med torrängsvegetation, dels rikare ängsmark där den gynnas av slåtter och måttligt bete.

Alla Sveriges orkidéer är fridlysta

Artfakta

Blomning på Öland enligt Artportalen

Krutbrännare hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO