Vandringsled Odens flisor-Ismantorps borg-Rönnerums fornby

Detta är en vandringsled mellan tre av Ölands finaste fornlämningar. Dessutom genom en del av Mittlandsskogen som visar upp det bästa den har att ge. Stora delar av vandringsleden går i naturreservatet Rönnerum-Abbantorp

Man kan utgå från någon av de tre fornlämningarna Odens flisor, Ismantorps borg eller Rönnerums fornby. Parkering finns vid alla tre. 

Se leden på kartan:

Vandringsleden är en del av Mittlandsleden.

Växtlokal

I boken En guide till Ölands växtvärld från Ölands Botaniska förening är vandringsleden mellan Odens flisor och Ismantorpsborg upptagen som ett besöksmål med anledning av att man här kan se många intressanta växter.

Naturtyper som finns här är ädellövskog, avenbokskog, skogskärr, alvarmark och torrängar.

Speciella arter: avenbok, vresalm, svavelsippa, tibast.

Svavelsippa Foto: Stefan Svenaeus

Svavelsippa

Tibast Foto: Stefan Svenaeus

Tibast

Bästa säsong är maj-juni för kärlväxter och september för svampar. I kartan här kan du se växtlokalerna i guiden:

Orkidélokal

Markerna utmed leden är fina orkidémarker. Här kan du hitta nästrot, skogsnycklar, krutbrännare, johannesnycklar, flugblomster, ängsnycklar, kärrknipprot och praktsporre.

Fågellokal

Här finns Mittlandsskogens speciella fågelarter, som mindre hackspett, stenknäck, nötkråka och stjärtmes. I mitten av maj då avenboken grönskar sjunger grönsångare, härmsångare, ärtsångare, trädgårdssångare och svarthätta intensivt.

Stjärtmes Foto: Stefan Svenaeus

Stjärtmes

Ölands Fågellokaler (Ölands Ornitologiska Förening)

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO