Storåsen

Höjdrygg på Stora Alvaret

Storåsen är en höjdrygg ute på Stora alvaret i nord-sydlig riktning öster om Smedby. Härifrån har man en fin utsikt över alvaret. Delar av åsen är uppodlad. Uppe på åsen finns torrängar. På åsens västra sida finns flera kärr och fuktängar med täta buskage av tok. På östra sidan finns grusalvar.

 

Växtlokal

På väg ut till Storåsen från Smedby finns många intressanta växtlokaler enligt Ölands Botaniska Förening. 

Naturtyper: Kalkrika torrängar, kalkfuktängar, grusalvar

Här finns en karta över växtlokaler från boken "En guide till Ölands växtvärld" (Ölands Botaniska Förening):

 

Fornlämningar

På Storåsen finns en gammal husruin och stora flyttblock. Storåsen ligger delvis inom naturreservatet Klinta-Stora-Smedby alvar.

 

Vägar hit

Man kan nå Storåsen efter en promenad på ca 3 km från antingen Smedby (parkering vid kvarnen öster om 136:an) eller Klinta (parkering vid t ex Gettlinge gravfält). Kommer man från Klinta finns det två traktorvägar att välja på. Det är ca 4 km om man vill gå från östra sidan. 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb