Örter (utom orkidéer)

Ölandstok

Vetenskapligt namn: Potentilla fruticosa

Förekomst: Tämligen allmän

Tok växer på tidvis fuktig kalkmark, i Sverige endast på Öland och Gotland. Arten bildar stora bestånd på Stora alvaret, det enda område där den är vanlig. Den saknas på norra Öland. Arten har sin största utbredning i Östasien och Nordamerika. I Europa växer den endast på några få spridda lokaler, som betraktas som kvarlevor från ett kallare klimatskede efter istiden.

Namnet lär kunna härledas från det anglosaxiska ordet "tohs" som betyder seg. Artnamnet fruticosa kommer av latinets frutex (buske) och betyder buskformig. Linné nämner den från sin öländska resa 1741: "Tok kallas på Öland en buske, som i hela wärlden är mycket rar".

Av riset tillverkade man förr skurviskor och kvastar.

På den här länken kan du se ölandstokens utbredning på Öland (rån Artportalen)

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO