Träd och buskar

Avenbok

Avenbok

Carpinus betulus

Benved

Benved

Euonymus europaeus

Fläder

Fläder

Sambucus nigra

Hagtorn

Hagtorn

Crataegus spp

Hassel

Hassel

Corylus avellana

Idegran

Idegran

Taxus baccata

Lundalm

Lundalm

Ulmus minor

Skogstry

Skogstry

Lonicera xylosteum

Slån

Slån

Prunus spinosa

Vresalm

Vresalm

Ulmus laevis

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO