Kycklinghögen

Stensättning på Klinta-Stora Smedby alvar från bronsålder-järnålder  intill brukningsvägen från Klinta med mittblock, rund, 10 m diam och 0,3 m h. Övertorvad med i ytan synliga talrika 0,2-0,4 m stora rundade gråstenar. I mitten är ett block 2x2 m och 1,4 m h.

Källa: Fornsök (Riksantikvarieämbetet)

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO