Träd och buskar

Vresalm

Vetenskapligt namn: Ulmus laevis

Förekomst: Mindre allmän

Vresalmen står enstaka lite här och var på mellersta Öland. Den växer på tidvis översvämmad, fuktig ängsmark och fuktskog, främst på gammal inägomark. Blommorna har långa skaft till skillnad från lundalm och skogsalm. Ofta bildas plankrötter. Barken är flagig. Vresalmen förekommer huvudsakligen i Mellan-, Öst- och Sydeuropa. I Sverige växer vresalmen naturligt endast på Öland.

Artnamnet laevis är latinets ord för glatt, slät.

Vresalmen är klassad som sårbar i Sverige.

Vresalm hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO