Rune Jons äng - Betängen

Gammal löväng

Detta är en gammal löväng som restaurerats och hävdas av Torslunda hembygdsförening. Föreningen har arrendeavtal med markägaren. Du kan köra in några tiotal meter på en liten brukningsväg västerut från vägen mellan Skogsby och Kalkstad och parkera. Se dock till att inte hindra brukningsfordon som ska färdas på vägen. Årligen hålls ett slåttergille här i mitten av juli.

Slåttergille Foto: Staffan Arvegård

Under våren är blomningen av blåsippor stor med även röda och vita blåsippor.

Blåsippor. Foto: Stefan Svenaeus

Fågelsången är bedövande i lövskogen runt ängen. En av de vanligare arterna är svarthätta.

 

Växtlokal

Vårfloran är praktfull med blåsippor och nunneört. Lokalen finns med i "En guide till Ölands växtvärld" av Ölands Botaniska Förening. Du kan se en karta över de växtlokaler som beskrivs i boken här.

Naturtyperna som finns här är ädellövskog och slåtteräng. Speciella arter är: Vresalm, lundalm och skogsalm. I april-maj är det som vackrast.

Strax intill ängen ligger Gamla Skogsby, en gammal järnåldersby där man fortfarande kan se grunderna av långhusen. Tengöleden passerar genom ängen.

 

 

 

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb