Rune Jons äng - Betängen

Detta är en gammal löväng som restaurerats och hävdas av Torslunda hembygdsförening. Föreningen har arrendeavtal med markägaren. Alldeles intill finns Gamla Skogsby. Du kan köra in några tiotal meter på en liten brukningsväg västerut från vägen mellan Skogsby och Kalkstad och parkera. Se dock till att inte hindra brukningsfordon som ska färdas på vägen.

 

Växtlokal

Vårfloran är praktfull med blåsippor och nunneört. Lokalen finns med i "En guide till Ölands växtvärld" av Ölands Botaniska Förening. Du kan se en karta över de växtlokaler som beskrivs i boken här.

Naturtyperna som finns här är ädellövskog och slåtteräng. Speciella arter är: Vresalm, lundalm och skogsalm. I april-maj är det som vackrast.

Strax intill ängen ligger Gamla Skogsby, en gammal järnåldersby där man fortfarande kan se grunderna av långhusen.

 

 

 

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb