Rune Jonses äng - Betängen

Gammal löväng som restaurerats

Gammal löväng

Detta är en gammal löväng som restaurerats och hävdas av Torslunda hembygdsförening. Rune Jonsson var den siste lantbrukaren som här bedrev traditionell slåtter.

Rune Jonsson Foto: Torslunda hembygdsförening

Rune Jonsson med sina hästar

Föreningen har arrendeavtal med nuvarande markägaren. Alldeles intill finns järnåldersbyn Gamla Skogsby.

Skötseln av en äng innebär arbete året om. På vintern röjningar, på våren fagning (räfsa bort gamla löv och kvistar, på sommaren slåtter och på hösten efterslåtter.

Vårens fagning och eldning av gamla löv och kvistar

Efter röjning i ängen är veden uppsåga Foto: Stefan Svenaeus

Efter röjningen ligger veden uppstaplad

Slåttergille Foto: Staffan Arvegård

Slåtter på sommaren

Höet är stackat efter slåtter Foto: Stefan Svenaeus

Slåttern är klar och höet är stackat

Håll utkik i hembygdsföreningens program efter när årets slåttergille går av stapeln i mitten av juli. På våren kommer det många besökare för att se på alla blåsippor, både blå, röda och vita, som växer i lövskogen kring ängen.

Under våren är blomningen av blåsippor stor med även röda och vita blåsippor.

Blåsippor. Foto: Stefan Svenaeus

Röda blåsippor Foto: Stefan Svenaeus

Vita blåsippor Foto: Stefan Svenaeus

Fågelsången är bedövande i lövskogen runt ängen. En av de vanligare arterna är svarthätta.

Svarthätta Foto: Stefan Svenaeus

Växtlokal

Vårfloran är praktfull med blåsippor och nunneört. Lokalen finns med i "En guide till Ölands växtvärld" av Ölands Botaniska Förening. Du kan se en karta över de växtlokaler som beskrivs i boken här.

Naturtyperna som finns här är ädellövskog och slåtteräng. Speciella arter är: Vresalm, lundalm och skogsalm. I april-maj är det som vackrast.

Strax intill ängen ligger Gamla Skogsby, en gammal järnåldersby där man fortfarande kan se grunderna av långhusen. Tengöleden passerar genom ängen.

 

 

 

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO