Holmetorps naturreservat

I naturreservatet växer framför allt ädellövskog med ek, ask, alm, lind och lönn. Samtliga Sveriges almarter - lundalm, skogsalm och vresalm finns i området. Den goda lövskogsjorden har bäddat för stor biologisk rikedom. Där markerna ännu betas är blomsterprakten storartad på våren, inte minst i den västra delen av reservatet. Då är marken översållad av vitsippor, gulsippor, hålnunneört, lungört och och vårlök.

 

Öppna reservatskartan i fullformat i desktop

 


De centrala delarna av reservatet är mer igenvuxna. Där utvecklas nu en naturskog med buskage av hagtorn, benved och och skogstry och örter som tål skugga bättre, exempelvis buskstjärnblomma, storrams och skogsbingel.I naturreservatet finns minst ett 90-tal arter svampar. Bland dem kan nämnas lilanopping, rödflammig tråding, taggfjällskivling och ding, och luddnagelskivling.

I västra delen av reservatet, närmast byn Lilla Hult, finns rester av en fornby med ett tiotal husgrunder. En fägata och rester av stenmurar vittnar om hur människorna skyddade sina lövängar och odlingar kring byn från kreaturen.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Reservatet består av tre områden. Det västra är lättillgängligt och här finns en fin blomsterprakt på våren. Här finns också en liten parkeringsplats med infoskylt. Du kommer hit genom att åka den lilla vägen mellan byarna Lilla och Stora Hult.

 

 

 

 

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb