Örter (utom orkidéer)

Buskstjärnblomma

Vetenskapligt namn: Stellaria holostea

Blommar mellan vecka 16 och 25.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Tämligen allmän

Buskstjärnblomma växer i bestånd i örtrika ängsskogar främst på mellersta och västra Öland. Den är ett tecken på lång kontinuitet som lövskogsmark. Den blommar från mitten av maj till mitten av juni.

Buskstjärnblomman har sin utbredning i södra Sveriges kuster samt över stora delar av Europa och Asien. Linné uppmärksammade buskstjärnblomman i Sverige första gången på Öland.

Artnamnet holostea kommer av grekiskans holos (hel) och osteon (ben) och betyder 'helt av ben'. Släktnamnet Stellaria kommer av ordet för stjärna.

På den här länken kan du se utbredningen på Öland (Utdrag ur Artportalen)

Buskstjärnblomma hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO