Träd och buskar

Lundalm

Vetenskapligt namn: Ulmus minor

Förekomst: Mindre allmän

Lundalmen växer vanligtvis i lövskog på kalkrik och lerig mark med goda näringsförhållanden. Lundalmen hör hemma i Syd- och Mellaneuropa.

Lundalmen är klassad som starkt hotad i Sverige.

Lundalm hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO