Örter (utom orkidéer)

Hålnunneört

Vetenskapligt namn: Corydalis cava

Förekomst: Tämligen allmän

Hålnunneörten växer i lundar och lövbryn på frisk, näringsrik, djup och lucker mulljord främst i de västra delarna av Öland. Den blommar från slutet av april och i maj med röda eller vita blommor. Blomman har en sporre som är avpassad för besök av snabelförsedda bin. Fröspridningen sker med myror. Den har sin huvudsakliga utbredning i central- och östeuropeiska lövskogar. 

Den är känd i Sverige sedan medeltiden. Den användes förr som botemedel mot bland annat mask och benröta. Artnamnet cava kommer av latinets cavus (ihålig) och syftar på stamknölen. Enligt gammal tro var den på grund av detta verksam mot sjukdomar i livmodern.

Rotknölarna innehåller giftiga alkaloider som verkar kramplösande och blodtryckssänkande i små doser.

Hålnunneört är klassad som nära hotad i Sverige.

Hålnunneört hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb